Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl
Kategorie
Kategorie
Kategoria D
UPRAWNIENIA
 • Pojazd samochodowy do przewozu więcej niż 9 osób (autobus).
 • Autobus z lekką przyczepą (dopuszczalna masa całkowita – 750 kg).
 • Ciągnik rolniczy.
 • Pojazd wolnobieżny.
 • Motorower.
 • Czterokołowiec lekki.
WYMAGANIA

   Osiągnięcie minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami kat. D (24 lata), kurs można rozpocząć już 3 miesiące wcześniej, lub:

 • dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 19 lat
 • dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej – 21 lat
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. D wynosi 21 lat
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. D i D+E wynosi 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pozytywne orzeczenie psychologa
 • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm w kolorze, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej.
 • ukończenie wymaganego szkolenia
 • zdanie egzaminu państwowego

 

PRZEBIEG I ZAKRES SZKOLENIA
 • Przed przystąpieniem pierwszy raz do egzaminu na prawo jazdy odbywasz szkolenie podstawowe. Po nim możesz się zdecydować na szkolenie uzupełniające.
 • Zakres programowy szkolenia podstawowego określa program spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 • Zakres szkolenia uzupełniającego określają wspólnie kursant i instruktor w zależności od potrzeb indywidualnych.
 • W ramach szkolenia praktycznego przynajmniej 20 godzin powinno się przeznaczyć na jazdę poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

 

ILOŚĆ GODZIN
 • Szkolenie teoretyczne – 20 godzin.
 • Szkolenie praktyczne – 60 godzin.
 • Szkolenie praktyczne dla posiadaczy prawa jazdy kat. C – 40 godzin.
DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ
 • Zajęcia teoretyczne – 45 min.
 • Zajęcia praktyczne – 60 min.
 • Kurs teoretyczny nie dotyczy posiadaczy prawa jazdy kat. D1.
EGZAMIN
 • Egzamin teoretyczny sprawdza wiedzę z zakresu zasad zachowania w ruchu drogowym, przepisów drogowych i funkcjonowania pojazdu.
 • Egzamin praktyczny przebiega na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Jest to egzamin państwowy.
 • Egzaminowany realizuje w czasie egzaminu określone zadania, które następnie, po egzaminie, omawia z egzaminatorem. Niezależnie od ilości popełnionych błędów, o ile nie wystąpi zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, założone zadania egzaminacyjne są realizowane.
 • Egzamin wewnętrzny to generalna próba przed egzaminem państwowym. Jego celem jest weryfikacja umiejętności oraz oswojenie się z sytuacją, którą utrudnia stres.
 • Egzaminator wewnętrzny posiada uprawnienia egzaminatora państwowego.
TERMIN WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY
 • 5 lat (nie dłużej od okresu uważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego).
CENNIK KURSU
Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz.

tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl

Napisz do nas
Szukaj na stronie
szukaj
Newsletter - zapisz się
zapisz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2016 @ e-elka.pl
tworzenie stron internetowych kraków