Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl
Kategorie
Kategorie
Kategoria D+E
UPRAWNIENIA
 • Autobus z przyczepą/przyczepami.
 • Pojazdami określonymi dla kat. B+E.

 

 

WYMAGANIA

Osiągnięcie minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami kat. D, ukończenie 24. roku życia lub:

 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. D i D+E wynosi 21 lat
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. D i D+E wynosi 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pozytywne orzeczenie psychologiczne
 • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm w kolorze, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej.
 • ukończenie wymaganego szkolenia
 • zdanie egzaminu państwowego

 

PRZEBIEG I ZAKRES SZKOLENIA
 • Przed przystąpieniem pierwszy raz do egzaminu na prawo jazdy odbywasz szkolenie podstawowe. Po nim możesz się zdecydować na szkolenie uzupełniające.
 • Zakres programowy szkolenia podstawowego określa program spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 • Zakres szkolenia uzupełniającego określają wspólnie kursant i instruktor. Jest opracowywany w zależności od potrzeb indywidualnych.
 • W ramach szkolenia praktycznego przynajmniej 10 godzin powinno się przeznaczyć na jazdę w terenie niezabudowanym na drogach o dopuszczalnej prędkości większej niż 70 km/h.
 • Podczas pierwszych 8 godzin szkolenia zajęcia nie powinny się odbywać jednorazowo dłużej niż 2 godziny. Po ośmiu godzinach szkolenia mogą to być 3 godziny, zaś po odbyciu 50% godzin szkolenia jazda może trwać 4 godziny w ciągu dnia.
ILOŚĆ GODZIN
 • Szkolenie praktyczne – 25 godzin.
DŁUGOŚĆ ZAJĘĆ
 • Jednostka zajęć praktycznych – 60 min.
EGZAMIN
 • Egzamin praktyczny przebiega na placu manewrowym, a następnie w ruchu drogowym. Jest to egzamin państwowy.
 • Egzaminowany realizuje w czasie egzaminu określone zadania, które następnie, po egzaminie, omawia z egzaminatorem. Niezależnie od ilości popełnionych błędów, o ile nie wystąpi zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, założone zadania egzaminacyjne są realizowane.
 • Egzamin wewnętrzny to generalna próba przed egzaminem państwowym. Jego celem jest weryfikacja umiejętności oraz oswojenie się z sytuacją, którą utrudnia stres.
 • Egzaminator wewnętrzny posiada uprawnienia egzaminatora państwowego.
TERMIN WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY
 • O ile nie ma przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia kierowcy lub inne okoliczności, prawo jazdy kat. D+E jest wydawane na 15 lat.
 • Przedłużenie następuje poprzez wymianę dokumentu, za opłatą, na wniosek kierowcy.
CENNIK KURSU
Skontaktuj się z nami
Jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz.

tel.: 12 333 74 00
e-mail: kontakt@e-elka.pl

Napisz do nas
Szukaj na stronie
szukaj
Newsletter - zapisz się
zapisz
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabrionione
Copyright 2016 @ e-elka.pl
tworzenie stron internetowych kraków